Flyers/DM er en effektiv og god måte å nå ut med ditt budskap på.