Logodesign og webdesign

Logo

For å designe en god logo er det viktig å spille på lag med kunden. På denne måten finner jeg uttrykket, fargene og symolene som presenterer bedriften på en god og fornuftig måte.

En god logo er bedriftens synlige identitet utad. Den skal gi en god assosiasjon ut til markedet og skal gi signal om kvalitet og handlekraft. For å få til et godt sluttprodukt, er du som kunde min aller viktigste medspiller fra idé til skisse til ferdig produkt.


Webdesign
En hjemmeside skal på lik linje med logoen presentere bedriften utad på en god måte. Den må være oversiktlig, spennende og lett å manøvrere på.

Jeg designer hjemmesider etter kundens ønske, og samarbeider med Webio as som står for teknisk installasjon og sikkerhet.