Litt om Skurdal grafisk og design

 Fotograf Anita Grønland

Godt lagspill gir gode løsninger

Jeg har jobbet som grafisk designer siden 1995. 

I 2012 etablerte jeg Himmel og hav design as i Giske kommune.

Høsten 2013 flyttet jeg bedriften til Vinstra i Gudbrandsdalen og ble til Skurdal grafisk og design as. Jeg er i dag å finne på Drivhuset i Lomoen, Vinstra.

Jeg har mange varierte og spennende oppdrag innen grafisk produksjon og profilering. Det viktig for meg å sette deg som kunde i hovedfokus, og å ha deg med gjennom hele prosessen.

På denne måten kan vi sammen finne kjernen i hvem du er og hvor du vil, slik at du får et godt sluttprodukt som på en god måte representerer deg og din bedrift.


Kunsten er å lytte til ordene som ikke blir sagt.