Årplanleggere for barnehager

Årsplanleggere for barnehager!

Skreddersydde for den enkelte barnehage, inkludert barnehagens viktige datoer, bilder fra livet i barnehagen og aktiviteter som skjer i løpet av året. Ulike format tilpasset den enkelte.