Design av CD-cover

Design av CD-booklet, label og bakark