Visittkort, arbeidsseldler m.m.

Til Haverstad Entreprenør AS. Materiell- og masseseddel, Arbeids- og kjøreseddel, lasteliste og div. konvolutter.

"Vi har fått levert Materiell –og masseseddel, Arbeids –og kjøreseddel, lasteliste, diverse konvolutter og visittkort fra Skurdal Grafisk og Design AS. Vi er meget godt fornøyd med resultatet! Kort leveringstid og god kvalitet! Vi ser fram mot et fortsatt godt samarbeid."
Hilsen Haverstad Entreprenør AS